Göteborgs Auktionsverk

Göteborgs Auktionverk är det näst äldsta auktionsverket i världen, efter Stockholms Auktionsverk. Det grundades redan år 1681, genom att magistrater i Göteborg sökte tillstånd för att bedriva auktionsverksamhet från regeringen. Under de första knappa hundra åren av auktionsverkets verksamhet hade det sin hemvist i stadshuset på Gustav Adolfs torg, där även auktionerna hölls. Därefter flyttade dock auktionsverket fyra gånger, först till Smedjebacken 7, därefter till Västra Hamngatan 15, sedan till Tredje Långgatan 7-9 och till sist till Värmlandsgatan 2, där Göteborgs Auktionsverk alltså håller till idag. Byggnaden på Tredje Långgatan byggdes mellan 1890 och 1892 med det specifika syftet att agera auktionshus. Det ritades av arkitekten Carl Fahlström, och är ett av de äldsta husen i världen som byggts enkom för auktionsverksamhet. Göteborgs Auktionsverk höll till i lokalerna ända fram till 2014, då det flyttade in på sin nuvarande adress.

hammer-1709118_960_720Idag är Göteborgs Auktionsverk privatägt, då det tillhör Provobisgruppen, men fram till 1999 drevs verksamheten av Göteborgs stad. Självklart har verksamheten förändrats även på andra sätt sedan auktionsverket grundades i slutet av 1600-talet. Idag läggs till exempel alla objekt upp till försäljning på internet såväl som i deras fysiska auktionskammare, vilket gör att auktionerna kan nå potentiella köpare i hela världen. Kanske var det detta som gjorde att Göteborgs Auktionsverk i oktober 2009 kunde sätta ett auktionsrekord. Rekordet gällde priset på en Ersari-bönematta, som såldes för 690 000 kronor, vilket är det högsta priset en sådan matta någonsin har klubbats för. Genom den historiska utveckling som Göteborgs Auktionsverk har genomgått har man kunnat följa auktionernas historia i Sverige generellt. Man har bland annat kunnat se förändringen från att auktioner var ett sätt för rika att göra sig av med gamla, omoderna möbler (som såldes till de sämre bemedlade i samhället) till att i slutet av 1800-talet bli en plats där gamla, fina möbler, det vill säga antikviteter, såldes till de rika och bättre bemedlade i samhället.

Om du skulle vilja jobba som auktionsförrättare hos Göteborgs Auktionsverk eller någon annan auktionskammare i landet, kan en bra övning vara att till exempel sommarjobba på en loppmarknad. Där får man nämligen både övning i att köpslå och träna på att lära sig känna igen vilka föremål som är värdefulla och inte. Du kan enkelt söka efter sommarjobb på loppmarknader eller liknande tjänster på ledigasommarjobb.se. Därefter kan ett nästa steg vara att ansöka om praktik hos ett auktionsverk – Göteborgs Auktionsverk tar till exempel regelbundet emot sådana ansökningar.

Leave a Comment

mts_howto